Kit làm guốc handmade Amlily

550.000

  • 1 đôi đế guốc (chọn theo tên)
  • 1 đôi quai guốc (chọn theo số hoặc tùy chọn, vui lòng liên hệ)
  • 1 bộ đinh guốc
  • 1 bộ lót đế