Guốc mộc trắng quai xanh họa tiết hoa điên điển

1.250.000